Sjöfarten på VätternMotala hamn 1923 med Karl-Gustav och slupen Svanen, m.fl. Motala Verkstad 1911. Osäker om det är just Don Carlos, men det är ett Sjötorpsbygge.

Rakt fram på andra sidan kanalen syns Dockanområdet i Motala där den nya Don Carlos kommer att byggas.
Alla som har något intressant om sjöfarten på Vättern är välkomna med tips och idéer till Anders Engdahl.

Don Carlos byggs 1891 på spekulation av Sixten Groth, Sjötorps varv. Under byggtiden blev hon såld för 10 500 kr till ett partrederi med C J Andersson som huvudredare och med hemort Vänersborg. Axel Fredrik Andersson med hemort Vänersborg blev 1894 ny huvudredare.
År 1902 köptes hon av ett nytt partrederi med Skepparen Axel Johansson som huvudredere. Ny hemort blev Fjällsholmen.
Axel Johansson, den förste skepparen John Johansson, son till Axel Johansson, seglade "bästeman" ”zink-galeaserna”, don Carlos, Hugo, Tellus och Junian i Rödesund vid Karlsborg år 1903
Ossian,Theodor Ahrenberg, redare 1904-1915

Ny huvudredare blev år 1904, den på den tiden kände göteborske skeppsredaren Ossian Teodor Ahrenberg, med hemort Göteborg.Totalt var det 14 delägare. Den före detta huvudredaren kvarstod som skeppare.

Don Carlos på sjön Viken 1904
År 1915 köptes hon av disponent Harald Giöbel från Harge.
Fram tills nu hade huvudfrakten varit zinkmalm från Zinkgruvan som lastades ut via Åmmeberg och sedan seglades via Göta Kanal och Trollhätte kanal till Göteborg.
Giöbel köpte henne för att befrakta Harge Tegelbruks produkter. Men även andra frakter förekom:
• Pappersbalar från Munksjö Pappersbruk, Jönköping
• Glasbuteljer från Hammars Glasbruk vilka packades i jutesäckar.
• Returfrakten från Göteborg tidsepoken 1891-1915 var ofta stenkol.
Detta för att bara nämna några.
Don Carlos vid Ringön med nya segel (någon gång mellan 1905 och 1915)
Don Carlos i Motala hamn (1915 - 1920). Skutan i förgrunden är Lekaren och bogserbåten bakom DC är Harge 1. Don Carlos vid Munksjö pappersbruk (1915 - 1920)

Den första motorn, en Säffle råoljemotor på hela 15 hkr monterades år 1920 (årtal osäkert, men motor finns monterad 1921 på bilder från bärgningen av Per Brahe).
I bärgningen 1921 och 1922, av den år 1918 förlista ångaren Per Brahe, deltog hon tillsammans med en annan av Giöbels galeaser, Karl-Gustaf.
Nytt partrederi bildas 1927 och skepparen (från 1915) Arvid Pettersson köper 1/3 av Disponent Giöbel för 3500 kronor.
Åren1929-1930 reparerades hon vid Sjötorps varv för 9465 kr. I samma veva byttes Säfflen ut mot en större råoljemotor, en June Munktell på 40 hkr.
Don Carlos vid gång på Vättern 1915-1921 (mellan Bastedalen och Kärraviken) Karl-Gustaf och Don Carlos i Hästholmen 1921
Don Carlos i Hästholmen 1922 Bärgningsarbete 1922
Bärgningen av Per Brahe, första försöket
Vykort från Hargebaden med Don Carlos i bakgrunden Don Carlos vid Hargebaden vid en utflykt för Giöbels anställda något av åren mellan 1925 och 1929
Vårrustning i Söderköping, omkring 1925. Stående till vänster: Arvid Pettersson. Sittande till vänster: Oliver Pettersson. Sittande till höger: John Pettersson (senare Söderholm). Beträffande övriga är vi tacksamma för tips om vem de är.
Don Carlos vid okänd kaj (troligen Jönköping) mellan 1921 och 1929 Arvid och n.n. Bilden är tagen i Munksjön, Jönköping.
Bilden är tagen c:a 1925 och föreställer Arvid till rors. Framför kajutan står från vänster Oliver Pettersson, Lisa Engdahl och Paul Engdahl, som då seglade Bästeman. Bilderna är från en resa omkring 1930 till Stockholm med glasbuteljer
Slussning. Arvid Pettersson till rors respektive girar.
Don Carlos i Huskvarna 1935

Efter 19 år i Harge Tegelbruks tjänst såldes hon 1934 för 18 000 kr till ett partrederi i Järna, med Evald Wiktor Jonsson i Sjödalen som huvudredare. Därmed kom hon åter till Vänern.
År 1937 köptes hon för 23 500 kr av Kapten Karl Johan Lurén med Säffle som ny hemort. Ägandet övertogs 1950 av Emmy Kristina Lurén för en köpesumma av 17 000 kr, medan säljaren kvarstod som skeppare.
Karl Johan Lurén, redare1937-1950 skeppare 1937-1956 Don Carlos fraktsedel från 22 april 1954 undertecknad av dåvarande skepparen Karl Johan Lurén
Don Carlos i kanalen 1935 - 1955
Skeppsmäklaren Eric Gustaf Bohlin m.fl. köpte henne 1956 för 50 000 kr och ny hemort blev Göteborg. Hon döptes då också om till Vitö.
Med Gösta ( huvudredare) och Göran Weistrand som nya ägare för en köpesumma av 28 000 kr, återvände hon till Harge 1962. Dessa investerade i ny motor, en Volvo Penta på 140 hkr, samt elektrifierade henne. I takt med att vägarna byggdes ut och lastbilstrafiken utvecklades minskade sjöfartens betydelse för Vätterindustrierna. Vitö såldes därför utan motor, vilken flyttades över i Weistrands nyförvärv May-Greth.

År 1968 köps hon för 9500 kr av AB Lassinger, med hemort Vadstena, för att användas som förråd.

År 1969 bogseras hon av sandsugaren Alpha till Karlsborg för att tjänstgöra som museum.

År 1970 övertas pråmen av Lars Stenberg personligen för en köpesumma av 5000 kr.

Sigvard Karlsson i Knippla köpte henne 1971för 8 500 kr. Denne storhandlare i skutbranschen bogserade ned Vitö till Knippla för att göra i ordning och motorisera henne, men där blev hon liggande. Var sliptagen på knippla nov 1972.

År 1975 anmäldes hon som såld till Göran Arntz i Kristinehamn för 38 000 kr. Återigen är hon i Vänern, och i och med ägarbytet återfår hon namnet Don Carlos. De drömmar om att rusta henne till ett lustfartyg Arntz säkert hade, blev aldrig slutförda.

Enligt 1976 års Skeppslista är en 150 hkr motor installerad.

Hon bogserades 1979 till Trellevarvet på Kållandsö och det bittra slutet närmade sig. Det konstaterades att hon var i så dåligt skick att det inte ansågs vara värt att reparera. Hon lades till en början vid en vassrugge utanför varvet för att tjänstgöra som vågbrytare men skall numera vara överfylld då varvet expanderat och dockan byggts ut.
________________________________________
Tryckta källor:
Sjöhistoriska museets hemsida: http://www.sshm.se/
Muntliga källor:
P-G Winnestad
Hans Lidhall
Göran Weistrand
Arne Engdahl
Nedtecknat efter bästa förmåga.
Anders Engdahl
(Med reservation för osäkra årtalsuppgifter, motstridigheter förekommer)
Har du kort/fotografier på gamla skutor, allmogebåtar är vi tacksamma för kopior eller original.
Vet du något om Don Carlos historia eller känner människor med anknytning till henne är vi också tacksamma om du kan förmedla detta till oss.
Copyright © Föreningen Ankarklyset  |  Powered by MediaVault EasyWeb  |  Senast uppdaterad: 2009-07-15 09:22